מחירון


BASIC

110/שעה
  • ***מחיר לפי שעה***

BRONZE

1000/חודש
  • *** העלות הינה עבור בנק שעות של 10 שעות****
  • עלות כל שעה נוספת:100 ₪

SILVER

1350/חודש
  • *** העלות הינה עבור בנק שעות של 15 שעות****
  • עלות כל שעה נוספת 90 ש"ח